Årets rallylydnadsekipage

ÅRETS RALLYLYDNADSEKIPAGE

Årets Rallylydnadsekipage 2019:

HENNA VAALTO & WILMA

383,5 poäng

Priset delas ut gemensamt för alla rallylydnadsklasser och man kan blanda sina resultat från olika klasser. Max 5 st resultat räknas. Om flera ekipage skulle hamna på samma poängsumma vinner det ekipage som uppnått det bästa enskilda resultatet i den högsta klassen.

Poäng räknas ut genom att lägga ihop klasspoängen med tilläggspoängen enligt tabell nedan. Endast poäng som räknas som godkänt (70 p och över) används.

För att särskilja svårighetsgraden mellan de olika klasserna multipliceras summan av klasspoäng och tilläggspoäng med koefficient enligt nedan.

Poängsystem

KlasspoängTilläggspoäng
70-74 p+ 5 p
75-80 p+ 10 p
81-84 p+ 15 p
85-90 p+ 20 p
91-94 p+ 25 p
95-100 p+ 30 p
KlassKoefficient
Nybörjarklass1,0
Fortsättningsklass1,1
Avancerad klass1,2
Mästarklass1,3