Årets utställningsekipage

ÅRETS UTSTÄLLNINGSEKIPAGE

Årets Utställningsekipage 2019:

ALEXANDRA JÖNSSON & LEA

36 poäng

Priset delas ut till det ekipage med högt poäng. Max 5 st resultat räknas, endast officiella resultat får räknas in. Har man under samma utställning fått flera av nedanstående utmärkelser så får man tillgodoräkna sig alla dessa, exempelvis om man vid samma utställning fått både CK och CERT så får man 6+7 p för den utställningen.

Den hunden med högst sammanlagda poäng enligt nedanstående tabell vinner priset. Om flera ekipage skulle hamna på samma poängsumma vinner det ekipage som uppnått det bästa enskilda resultatet.

Poängsystem

MeritPoäng
CK6 p
CERT7 p
Nordic CERT8 p
CACIB8 p
BIM9 p
BIR10 p