Grenar

VÅR VERKSAMHET

I dagsläget bedriver vi verksamhet inom dessa grenar. Klicka på respektive gren för mer information.

Vi är väldigt positivt inställda till att starta upp fler grenar inom klubben. Är Du intresserad av att starta upp en gren i Luleå Hundvänner? Kontakta info@luleahundvanner.nu